ул. Большая Васильковская, 77
г.Киев, Украина

Пн - пт 9:00 - 18:00
Вых: Сб, Вс

Минфин определил порядок списания безнадежного налогового долга (пока в проекте)
Обнародован проект Порядка списания безнадежного налогового долга налогоплательщиков

26 квітня 2019 року Мінфін оприлюднив проект свого наказу (завантажити), яким пропонує затвердити Порядок списання безнадійного податкового боргу платників податків.

Дія цього Порядку поширюється на фізичних осіб (резидентів і нерезидентів), юридичних осіб (резидентів і нерезидентів) та їх відокремлені підрозділи, які мають, одержують (передають) об’єкти оподаткування або провадять діяльність (операції), що є об’єктом оподаткування, і на яких покладено обов’язок сплати податків та зборів.

Натомість він не поширюється на грошові зобов’язання або податковий борг, що залишаються непогашеними після ліквідації платника податків, не пов’язаної з банкрутством.

Коли податковий борг вважатиметься «безнадійним»?

У Порядку пропонується під терміном «безнадійний податковий борг» розуміти:

1. податковий борг платника податків, визнаного в установленому порядку банкрутом, вимоги щодо якого не були задоволені у зв’язку з недостатністю майна банкрута;

2. податковий борг фізичної особи, яка:

 • визнана в судовому порядку недієздатною, безвісно відсутньою або оголошена померлою, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
 • померла, у разі недостатності майна, на яке може бути звернуто стягнення згідно із законом;
 • понад 720 днів перебуває у розшуку;

3. податковий борг платника податків, стосовно якого минув строк давності;

4. податковий борг платника податків, що виник внаслідок форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили).

Такий факт форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) підтверджується:

 • Торгово-промисловою палатою України та уповноваженими нею регіональними торгово-промисловими палатами – про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) на території України;
 • органами (особами) інших країн, уповноваженими на засвідчення у такій країні факту форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили), – про настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) на території такої країни;
 • рішеннями Президента України про оголошення окремих місцевостей України зоною надзвичайної екологічної ситуації, затверджені Верховною Радою України;
 • рішеннями Верховної Ради Автономної Республіки Крим, обласних рад – 
 • у випадках, встановлених ПКУ;
 • висновками інших органів, уповноважених згідно із законодавством засвідчувати форс-мажорні обставини (обставин непереборної сили);

5. податковий борг платника податків, щодо якого до ЄДР внесено запис про його припинення на підставі рішення суду, а для банків – на підставі рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про затвердження звіту про завершення ліквідації банку або рішення НБУ про затвердження ліквідаційного балансу, ухвалення остаточного звіту ліквідатора і завершення ліквідаційної процедури.

Якщо фізична особа, яка в судовому порядку визнана безвісно відсутньою або оголошена померлою, з’являється або якщо фізичну особу, яка перебувала в розшуку понад 720 днів, розшукано, то списана заборгованість таких осіб підлягає відновленню та стягненню в загальному порядку з дотриманням строків давності, починаючи з дня відновлення такого податкового боргу. 

Як визначатимуть суму безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню?

Визначення суми безнадійного податкового боргу, що підлягає списанню контролюючими органами, здійснюватиметься на підставі даних інформаційно-телекомунікаційних систем контролюючих органів (далі – ІТС) станом на день виникнення безнадійного податкового боргу.

Списанню підлягатиме безнадійний податковий борг, у тому числі пеня та штрафні санкції, нараховані на такий податковий борг (проценти за фактичний строк користування розстроченими (відстроченим) податковим боргом).

Списання безнадійного податкового боргу з плати за землю здійснюватиметься за період з дня настання форс-мажорних обставин (обставин непереборної сили) і до закінчення граничного строку сплати грошового зобов’язання з такого податку за звітний календарний рік, у якому такі обставини виникли, а з єдиного податку – до закінчення граничного строку сплати грошового зобов’язання за відповідний звітний квартал.

Коли набере чинності Порядок?

За текстом проекту цей наказ набере чинності з дня його офіційного опублікування.

А поки що зауваження та пропозиції стосовно його змісту можна надавати у письмовій та електронній формі протягом місяця з дня публікації цього оголошення за адресою: 01008, м. Київ, вул. Грушевського, 12/2 Міністерство фінансів України; електронна пошта: SAvramenko@minfin.gov.ua.

Комментариев

  Оставить комментарий

  Если у Вас есть вопросы просто нажмите кнопку...

  Свяжитесь с нами