ул. Большая Васильковская, 77
г.Киев, Украина

Пн - пт 9:00 - 18:00
Вых: Сб, Вс

Включается ли в доход «единщика» сумма дооценки ОС?
ГФСУ в очередной ИНК объяснила, что суммы дооценки (как и уценки) не влияют на объект обложения единым налогом

Згідно з пп. 2 п. 292.1 ПКУ доходом юридичної особи - платника ЄП ІІІ групи є будь-який дохід, включаючи дохід представництв, філій, відділень такої юридичної особи, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 ПКУ.

Датою отримання доходу вважається дата отримання платником єдиного податку коштів у грошовій формі, дата підписання акта приймання-передачі безоплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п. 292.6 ПКУ).

При цьому, як роз'яснюють податківці у консультації від 03.04.2019 р. №1395/6/99-99-15-02-02-15/ІПК, при дооцінці ОЗ не відбувається надходження коштів та безоплатного отримання товарів.

Окрім цього, ДФСУ зазначила, що юридичні особи, які ведуть спрощений бухгалтерський облік доходів та витрат відповідно до податкового законодавства можуть обліковувати необоротні активи тільки за первісною вартістю без урахування зменшення корисності та переоцінки до справедливої вартості (п. 8 П(С)БО 25).

Відповідно сума дооцінки ОЗ до справедливої вартості не враховується при визначенні доходу юрособи – платника єдиного податку ІІІ групи.

Аналогічне роз’яснення наводили податківців і у довідковому ресурсі «ЗІР» (підкатегорія 108.01.02), зокрема зазначалось наступне: «Юридична особа – платник єдиного податку самостійно приймає рішення щодо переоцінки необоротних активів (основних засобів) до справедливої вартості в бухгалтерському обліку. За результатами такої переоцінки суми дооцінки (уцінки) не враховуються при визначенні доходів юридичної особи – платника єдиного податку».

Комментариев

    Оставить комментарий

    Если у Вас есть вопросы просто нажмите кнопку...

    Свяжитесь с нами