вул. Велика Васильківська, 77
м. Київ, Україна

Пн - пт 9:00 - 18:00
Вих: Сб, Нд

Фінансове планування та бюджетування

Ведення бізнесу — це завжди ризик. Ключове завдання кожного бізнесу — створити оптимальну модель, залучити фахівців для виявлення потенційних ризиків та розробки програми щодо їх запобігання.

Окрім вибору організаційно-правової форми, визначення видів економічної діяльності та низки інших завдань не лише на етапі становлення бізнесу, а й у подальшій діяльності важливу роль відіграє фінансове планування та бюджетування.

Кожен засновник хоче чітко знати статті доходів, витрат та чистий прибуток. Фінансовим плануванням та бюджетуванням, як правило, займаються бухгалтери, фінансисти та економісти. Якщо в штаті вашої компанії немає таких фахівців або їхньої компетенції недостатньо для вирішення поставленого завдання, звертайтеся до компанії Кей Солюшнз.

Планування фінансових ресурсів — один із напрямів нашої діяльності. Географія нашої діяльності не лише Київ, а й уся Україна. Можемо сприяти покращенню фінансових показників підприємства із закордонним капіталом. Працюємо з ФОП, ТОВ, акціонерними товариствами.

Організація фінансового планування — це програма, план чи проект, визначальний фінансову діяльність підприємства протягом певного проміжку часу. Як правило, фінансовий план підприємства складається на один календарний (звітний) рік.

Завдяки фінансовому плануванню на підприємстві, ви зможете:

 • здійснювати контроль та управління ефективністю господарської діяльності;
 • чітко планувати доходи та витрати, необхідні для повноцінного функціонування юридичної особи;
 • бюджетування дозволяє планувати зміни в дебіторській та кредиторській заборгованості;
 • раціонально використовувати активи та отриманий прибуток.

Якщо ви хочете замовити послуги, пов'язані зфінансовим плануванням бізнесу у Києві або інших містах України, звертайтесь до компанії Кей Солюшнз.

З чого розпочати фінансове планування?

Передусім, з чіткого розуміння того, навіщо воно необхідне саме вашій компанії. Наприклад, ви стали власником бізнесу, який існує давно, і щось хочете змінити у фінансах компанії. Тоді вам просто потрібно зайнятися цим питанням. 

Інша ситуація: бізнес став просідати. Потрібно знайти причину. Якщо з'ясувалося, що ресурси витрачалися неефективно, внести коригування до плану.

Основне завдання — забезпечення повноцінного, раціонального, безперебійного функціонування бізнесу.

З чого розпочати бюджетування на підприємстві — оцінити наявні ресурси, розподілити їх та встановити обсяг потенційних ресурсів. Часто це буває складно, якщо документація велася не дуже ретельно. У такому разі необхідно провести відновлення бухгалтерського обліку і лише після цього думати про планування.

Якщо ви не знаєте, з чого починається фінансове планування та бюджетування на підприємстві, зверніться до компанії Кей Солюшнз. Наші висококваліфіковані фахівці мають успішний, багаторічний досвід у цій сфері та допоможуть вашому бізнесу стати рентабельним, перспективним та стабільним. А це саме та мета, заради якої і відкривається будь-який бізнес, незалежно від напряму, форми власності та масштабів. Якщо ви відкрили свій власний бізнес уперше, то така допомога вам просто необхідна. Не відмовляйтеся від неї. 

Допоможемо всі кроки щодо планування зробити максимально просто і швидко для вас, комфортно впровадити інновації. Звертайтеся, і одразу відчуйте, наскільки ефективніше став працювати бізнес!

За великим рахунком, бюджетування — це одна із складових фінансового плану підприємства. Для розробки ефективного та надійного стратегічного плану підлягають оцінці:

 • обсяги збуту;
 • чистий прибуток;
 • Витрати;
 • податки;
 • інші обов'язкові платежі;
 • кредитне навантаження;
 • інвестиції.

Які бюджети бувають?

Фінансове планування, бюджетування — складне, трудомістке завдання, вирішити яке можуть лише фахівці. Звернувшись до компанії Key Solutions, ви не тільки дізнаєтесь, які бюджети бувають, але й отримаєте оптимальний проект, адаптований до потреб вашого бізнесу в конкретному сегменті ринку.

Виділяють два основних типи бюджету:

 1. Короткострокові (план розробляється на нетривалий відрізок часу — місяць, квартал, півріччя, максимально до одного року).
 2. Довгострокові — понад рік.

Саме довгострокове фінансове бюджетування дозволяє оцінити темпи розвитку бізнесу, перспективи його розширення. Короткостроковий бюджет забезпечує поточну платоспроможність юридичної особи.

Є ще одна класифікація. Дізнайтеся який бюджет буває, і це допоможе вам вибрати оптимальну схему для цього :

 1. Операційний. Планування діяльності підприємства на рік. У такому проекті обов'язково враховується обсяг продажу з розбивкою за тимчасовими відрізками, видами продукції, також окремо складається бюджет виробництва. Порівняно з обсягами збуту, виробництво дозволяє скоригувати обсяги продукції, товарних запасів. Ще одна обов'язкова стаття — витрати на оплату праці та комерційні витрати.
 2. Балансовий. За основу беруться активи та пасиви на певний звітний період.
 3. Фінансовий, який передбачає облік потенційних доходів — касових надходжень, інвестицій. 

Підбором схеми займеться фахівець команди Кей Солюшнз. Зробіть свою компанію лідером ринку, використовуючи найсучасніші інструменти.

Планування може бути фіксованим та гнучким. Найчастіше суб'єкти господарювання обирають фіксоване, т. е. не що передбачає внесення коректив. За фінансової нестабільності або в умовах невизначеності доцільно складати гнучкий бюджет з можливістю внесення змін до планових значень.

Для чого потрібне бюджетування підприємства?

Компанія Кей Солюшнз пропонує висококласні послуги суб'єктам господарювання всіх організаційно-правових форм з бюджетування та планування. Київ, Україна, країни СНД, дальнє зарубіжжя — ось географія нашої діяльності. Незалежно від виду економічної діяльності, специфіки та масштабів вашого бізнесу, управлінський консалтинг необхідний для всіх юридичних осіб.

Розробка бюджету та планування дозволяють підвищити ефективність підприємницької діяльності. Це зумовлено:

 • об'єднанням у єдиний баланс усіх фінансових потоків, що дозволяє створити цілісну картину про доходи та витрати;
 • перерозподіл відповідальності (не тільки керівник або засновник несе повномасштабну відповідальність за виконання бюджету, частина повноважень делегується на керівників структурних підрозділів, що дозволяє управляти доходами раціональніше);
 • матеріальною зацікавленістю співробітників (фонд заробітної плати безпосередньо залежить від доходу та витрат, щоб запровадити економію фонду та підвищити заробітну плату, співробітники будуть зацікавлені у збільшенні продуктивності та мінімізації витрат);
 • реалізацією всіх функцій управління фінансами юридичної особи;
 • контролем над усіма сферами діяльності в режимі реального часу.

Бюджетування від компанії Кей Солюшнз Київ — що ми пропонуємо клієнтам. Допоможемо змінити модель управління, зробимо її ефективнішою. Також ви можете замовити повний правовий аналіз звітності.

Аудиторська компанія Key Solutions пропонує клієнтам такі послуги за доступними, адекватними цінами:

 1. Проведення аудиту фінансової діяльності компанії.
 2. Аналіз моделі керування. 
 3. Правова експертиза документів бухгалтерського обліку.
 4. Визначення цілей та завдань бюджетування відповідно до специфіки господарської діяльності суб'єкта. 
 5. Встановлення принципів та методології бюджетування за конкретних умов.
 6. Визначення оптимального типу бюджету.
 7. Розробка регламенту.
 8. Розподіл управлінських функцій.
 9. Автоматизація процесів (від вибору оптимального програмного забезпечення до навчання співробітників).

Відмінність фінансового планування та бюджетування

Багато бізнесменів, які не мають спеціальних знань у фінансовій та податковій сфері, вважають, що відмінностей фінансового планування та бюджетування немає. Насправді, це не так. Більшість фахівців переконані, що бюджетування — це один із аспектів, що є частиною фінансового планування. Т. е. останнє — це збірне поняття, яке охоплює безліч процесів, у т. ч. та розробку бюджету фірми.

Відмінність фінансового планування та бюджетування міститься в усіх напрямках — цілі та завдання, види, підходи до управління, етапи.

Замовте консультацію, і ми дамо відповідь на питання, що саме вам потрібно. 

Ключова відмінність фінансового планування та бюджетування полягає в наступному.

Характеристика 

Фінансове планування

Бюджетування

Терміни

Фінансовий план, як правило, є довгостроковим та розробляється на перспективу. Т. е. у проекті можуть міститися дані, розраховані на досягнення цілей через 3, 5 років і більше

Завдяки бюджету можна визначити чіткі показники доходних та видаткових статей на найближчий час — місяць, квартал, рік

Стратегія

Мається на увазі побудова довгострокової стратегії, плану розвитку підприємства. Т. е. ставлять певну мету, до якої суб'єкт господарювання хоче прийти

Бюджет — це щоденне, постійне управління капіталів, усіма активами та пасивами, доходами та витратами. Це відбувається не в довгостроковій перспективі, а в даний час

Результат

Результати та ефективність планування визначаються через мінімум півроку

Виконання бюджету постійно аналізується — щотижня, місяць 

Резюмуючи, можна зробити висновок, що без грамотного бюджету неможливе ефективне грошове планування. 

Управління фінансовими ресурсами на підприємстві дозволить відчувати впевненість у найкризовіші для галузі моменти. 

Якщо справи стали йти погано, і ви бачите, що причиною цього є відсутність грамотного фінансового планування в компанії, саме час доручити його нашій дослідній команді. >

Разом ми знайдемо ресурси, щоб баланс став позитивним, а підприємство показало швидке та стійке зростання.

Наша практика показує, що працювати нормально без планування не може жодне, навіть зовсім невелике підприємство. Починаються неминучі проблеми. Якщо ви тривалий час не аналізуєте ризики, то підприємство може опинитися на межі банкрутства. Особливо не варто ризикувати у всіх питаннях, які стосуються податків. Оптимізація оподаткування можлива для зниження витрат, але варто проводити її знову ж таки під керівництвом досвідченого фахівця. 

Якщо є бажання розібратися, наскільки ефективно ведеться податковий облік та як можна знизити витрати на податки, звертайтеся до перевіреної компанії для податкового аудиту та оптимізації. 

Ми використовуємо підходи та технології, поширені на Заході. Це дозволяє впроваджувати тут, в Україні все те, що давно та ефективно працює в ЄС. Не можна сказати, що завжди інтеграція відбувається легко. Проте, ми намагаємося зробити перехід на нові правила використання фінансових ресурсів максимально комфортним та м'яким. 

Прямо зараз замовте послугу в компанії Key Solutions від провідних фахівців.

Як замовити бюджетування в організації — три кроки

Щоб стати клієнтом аудиторської фірми «Кей Солюшнз», виберіть для зв'язку будь-який зручний спосіб:

 • телефон;
 • форму для зворотного зв'язку на сайті;
 • месенджери;
 • електронну пошту.

Щоб замовити план розвитку або бюджетні послуги, залиште заявку. Менеджер зв'яжеться з вами для уточнення всіх деталей та складе унікальну торгову пропозицію.

Ми співпрацюємо з клієнтами на основі договору, в якому відображаються всі істотні умови — перелік послуг, порядок розрахунків, вартість, зобов'язання сторін, відповідальність та гарантії.

Кожному клієнту ми гарантуємо:

 • професійні послуги;
 • оперативність;
 • індивідуальний підхід;
 • конфіденційність.

Ціна узгоджується із замовником в індивідуальному порядку і залежить від таких факторів:

 • пакета послуг;
 • обсяг виконуваної роботи;
 • зайнятості фахівців (у разі погодинної оплати);
 • масштабів бізнесу;
 • розташування клієнта;
 • специфіки діяльності.

Якщо ви хочете отримати детальну інформацію, зателефонуйте нам прямо зараз. Також ви можете поставити запитання спеціалісту на сайті, заповнивши в два кліки коротку форму для зворотного зв'язку.

Не варто недооцінювати важливість планування та бюджетування у компанії. Від цього залежить майбутнє фірми.

Довірте виконання такого завдання професіоналам — аудиторської компанії «Кей Солюшнз». Ми використовуємо найефективніші та найсучасніші інструменти, щоб фінансовий прогноз у мінімальний час став реальністю.

Задати запитання спеціалісту

Якщо у Вас є питання просто натисніть кнопку...

Зв'яжіться з нами

Замовити послугу

Записатися на консультацію

Замовити дзвінок